SZKOLENIA

W Ośrodku Szkoleń Specjalnych Tactical Team.45 realizujemy autorskie programy dydaktyczne o wielu stopniach zaawansowania które są dostosowane założeniami do poziomu szkolonych uczestników, poczynając od kursów całkowicie podstawowych a kończąc na wysoko wyspecjalizowanych kursach eksperckich.

Poziomy wyszkolenia zależą w dużej mierze od ram czasowych w których biorą udział uczestnicy naszych kursów i dzielą się na pięć podstawowych zakresów :

1. Szkolenie Podstawowe 30 godz.
2. Szkolenie Średnio-zaawansowane 30 godz.
3. Szkolenie Zaawansowane 40 godz.
4. Szkolenie Eksperckie 100 godz.
5. Szkolenie Instruktorskie 250 godz.

Szkolenia strzeleckie i taktyczne naszej firmy obejmują całą gamę rozwiązań z zakresu nowoczesnej dydaktyki strzeleckiej i zaawansowanych metod treningu, a przy tym realizowane są w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych przy użyciu najnowszych środków szkoleniowych.

Priorytetem w szkoleniach Tactical Team.45 jest wykorzystanie broni palnej w trakcie prowadzonych zajęć nie zależnie od ich charakteru i rodzaju .

Nasze szkolenia i kursy dzielimy na pięć zakresów tematycznych w których są realizowane :

1. Strzelectwo ( bojowe, sportowe, dynamiczne,…)
2. Taktyka ( czarna, zielona, niebieska,…)
3. Ochrona ( personalna, korporacyjna,…)
4. Medycyna ( pola walki, cywilna,…)
5. Outdoor ( wspinaczka, survival, offroad,…)

Ośrodek Szkoleń Specjalnych w trakcie kursów specjalistycznych które realizuje z wielu dziedzin pozornie nie związanych bezpośrednio z użyciem broni, kładzie nacisk na wykształcenie prawidłowych odruchów wykorzystania przez uczestników dostępnych środków uzbrojenia i dąży do odwzorowania realnego zagrożenia występującego na współczesnym polu walki. Przykładem może być symulacja kontaktu ogniowego z przeciwnikiem na szkoleniu z zakresu medycyny pola walki w trakcie której kursanci realizując zadania medyczne są zmuszeni do prowadzenia ognia z broni osobistej.

Zadaniem naszych prowadzących jest dokładne odwzorowanie realności zagrożeń w trakcie prowadzonych zajęć, tak aby uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności radzenia sobie ze stresem w ekstremalnych działaniach występujących w trakcie niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia.