O NAS

Ośrodek Szkoleń Specjalnych – Tactical Team .45 jest firmą szkoleniowo-konsultingową która koncentruje się w swoim działaniu na dostarczaniu profesjonalnych usług dla formacji mundurowych sektora publicznego i organizacji oraz przedsiębiorstw sektora prywatnego.

Podstawowe kierunki działalności obejmują dydaktykę i doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się bronią w trakcie realnego jej wykorzystania oraz doradztwo w zakresie marketingu produktów taktycznych i uzbrojenia.

Firma założona w 2006 r. na bazie doświadczeń właściciela Waldemara Kosiorka wielokrotnego reprezentanta i mistrza Polski w strzelaniu dynamicznym oraz grupę współpracujących z nim instruktorów dysponujących szeroką wiedzą w zakresie szkolenia i wykorzystania broni na współczesnym polu walki.

Kluczowym zadaniem naszego ośrodka jest kształcenie i doradztwo w temacie szeroko pojętego zagadnienia jakim jest broni palna.

 

” Wojownik stara się być z każdym dniem lepszy pod każdym względem. ”

Kodeks Bushido